Hulpverlener

Als hulpverlener kan je me inschakelen binnen je genderteam of binnen de multidisciplinaire werking van je team wanneer je ondersteuning kunt gebruiken bij mensen met een comorbiditeit in combinatie met genderdysforie. Zowel duo-formules (Psycholoog/Sekusoloog-Ervaringswerker), consult-op-doorverwijzing of besprekingen in teamverband zijn mogelijk. Ik verwijs graag door naar de studies rond de implementatie van ervaringswerkers (EW) in een zorgteam en mijn eigen IP rond de meerwaarde van EW’s. Een nieuwe collega in de transgenderzorg?!

Daarnaast zoek ik ook ervaringsdeskundigen die met mij samen mee een ervaringswerkersteam op poten willen zetten zodat we de transgenderzorg nog meer vertaalslag en ondersteuning kan bieden vanuit het perspectief van cliënt/patiënt.

Versterk je team en ervaar de meerwaarde van een ervaringswerker/gendercoach!